Vîrâne

Mübtelâyı câm-ı aşkız âşık-ı dîvâneyiz
Yâr elinden pârelenmiş bir kırık peymâneyiz
Anlamaz cânân için can yakmayan pervâneyi
Sînesinde genc-i aşkı gizleyen vîrâneyiz.

Aşık Seferi

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: