Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No: 21/07/2003 – 2003/5960

    Dayandığı Kanun Tarihi – No: 22/11/2001 – 4721

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 10/08/2003 – 25195

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: