Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi – No: 21/07/2003 – 2003/5960

    Dayandığı Kanun Tarihi – No: 22/11/2001 – 4721

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi – No: 10/08/2003 – 25195

Benzer Yazılar:

  1. TÜRK MEDENİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
  2. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN
  3. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: