Tırnak Yeme Alışkanlığı Neden Olur ? Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Tırnak yeme alışkanlığı, psikolojik kökenleri olan bir rahatsızlık olup davranışsal bir problem olarak değerlendirilmektedir. Bu problemin ortaya çıkmasında, ailelerin bebeklerine veya çocuklarına karşı takındıkları olumsuz tavırlar etkili olmaktadır. Elbette tırnak yeme alışkanlığının nedenleri sadece bununla da sınırlı değildir. Aşağıda tırnak yeme alışkanlığının nedenleri nedir ? Bu alışkanlık nasıl giderilir ve bırakılır. Bu konulara değineceğiz.

Tırnak Yeme Alışkanlığı Ne Zaman Ortaya Çıkar ?
Çocuklarda bu alışkanlığın ortaya çıkması 3 ya da 4 yaşlarındadır. Bu nedenle doğuştan olmayıp, sonradan ortaya çıkan bir durumdur. Çevresinde ve ailesinde bu alışkanlığı taşıyanları gören çocuk bu olumsuz davranışı model alarak öğrenebilir.

Tırnak Yemenin Nedenleri
Uzmanlar bu alışkanlğın ortaya çıkmasına neden olan şeyleri şu şekilde sıralamışlardır :
Ev ortamında anne, baba ve diğer aile fertleri arasında yaşanan gerginlikler, aşırı baskıcı aile yapısı, çocuğa karşı takınılan sert tutumlar, çocuğun azarlanması ve kendini küçük görme (aşağılanma) endişesi yaşaması, sorumluluk verilmemesi ve bu durumun onda yetersizlik duygusunu yaşatması, anne baba ilgisizliği, çocuklukta yaşanan korkular, kardeşler arasındaki kıskançlıklar, çocuğun anne babasının ilgisinin diğer kardeşinde odaklanmasını farkederek, kıskançlık ya da kendini değersiz hissettiği durumlardan dolayı tırnak yeme alışkanlıkları ortaya çıkmaktadır.

Tırnak Yeme Alışkanlığını Önlemenin Yolları Nelerdir ?
Çocukların korku ve gerilim içerikli görsel ve işitsel yayınlardan uzak tutulmaları, aynı şekilde korku, gerilim uyandıracak davranışlara maruz bırakılmamaları, aile içindeki tartışma ortamlarının çocuğun olduğu ortamda yapılmaması, kardeşlere eşit oranda sevgi ve ilgi gösterilmesi, çocuğa sorumluluk duygusunun kazandırılması ve sık sık onore edilmesi bu alışkanlığın ortaya çıkmasını engelleme de önem arzeden konulardır.

Yetişkinlerde Tırnak Yeme Alışkanlığı ve Tedavisi 
Ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde görülen tırnak yeme alışkanlıkları aslında yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı çoğu zaman çocukluk yaşantılarındaki olumsuz deneyimlerin doğurduğu problemlerdir. Stresli zamanlarda bu alışkanlık artar ve kimi zaman acı verecek kadar tırnaklar zarar veren ve görünüm olarak da hoş olmayan bir sıkıntı haline dönüşür. Bunun yanında hijyen açısından da sorun olduğundan, değişik sağlık problemlerine neden olabilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: