Performans Ödevi Nedir?

Merhaba sevgili öğrenciler, bu makalemizde sizlerle Performans değerlendirme konuları hakkında bilgiler aktaracağız. Performans değerlendirmesi yaparken  öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, öğrencilerin zeka  ve yeteneklerini gerçek hayata  aktarmalarını sağlayan  etkinlikler dahilinde değerlendirme yapmalarıdır. Performans değerlendirmeleri yaparken dikkat edeceğimiz önemli hususlardan biri ;  gözlenebilir nitelikte olan bir performans olması , Misal bir müzik parçası çalabilme, veya  soyut olmayan gerçek bir ürün ortaya koymalıdır. Misal harita çizmek buna bir örnektir. Performansa dayalı ödevlerin veya görevlerin, bir tek cevabından ziyade, birden fazla da cevabı olabilmektedir. Bu sebeple performans ödevleri ve görevlerini, iyi tanımlanmış ölçütlere sahip, dereceli puanlama anahtarları  ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin görevlendirildiği performansı  görevlerin değerlendirilmelerinde, öncelikle öğrencilerin kendisinden  neler beklenildiğinin farkında olup,  buna göre  çalışmalarına biçim vermek  amacıyla, verilen ödevler tüm  öğrencilere dereceli puanlama anahtarıyla birlikte verilmesi, daha verimli olmaları bakımından daha sağlıklı olacaktır.

Bunun yanı sıra Öğretmenlerimiz, değerlendirme ölçütlerini belirleme aşamasında,öğrencilerin de fikirlerinden faydalanabilirler.
Öğrencilerimizin performanslarını değerlendirmek amacıyla  en çok kullanılan  araçlar arasında ; performans ödevleri, projeler ile  öğrenci ürün dosyaları yer almaktadır.
Performans Ödevleri
Öğrencilerin bu zamana kadar  edindikleri bilgi ve becerileri, gerçek hayatlarına aktarmalarını amaçlayan kısa zamanda yapılabilecek çalışmalara denir. Misal;  Herhangi bir konu hakkında makale yazmak buna bir örnek olabilir. Bunun yanı sıra  sınıftaki öğrencilerin yaş ve boylarını grafik şekillerde yansıtabilmek,  aynı şekilde haritalardan  sonuçlar çıkarabilmek, deneyler yapmak, film veya öykü tarzında konulara eleştirisel bir bakış açısıyla değerlendirmek, müzik parçası hazırlamak veya  dans figürü sergilemek, tanıdık insanların hayatını yazmak, boya isteyen bir dairenin ölçümlerini yaparak boyanması gereken yerlerinkaç m² olduğunuhesaplarak maliyetini değerlendirmek  gibi konuların her biri, performans ödevi olabilir.
Performans ödevleri belirlerken,  öğrencilerin bilgi  seviyelerine, yaşadıkları sosyo ekonomik koşullar gözönünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra  yerel olanakların da gözönünde bulundurulması ve  öğrencilerin yapabileceği nitelikte olmalıdır. Bu ödevler, öğrencilerin yarıyıl notlarını etkilediğinden, ödevin belli aşamalarının öğrencilere ya sınıf ortamında yaptırılması ya da öğrencinin yaptığı çalışmayı sınıfta öğretmenine ve arkadaşlarına sunum yaparak paylaşması sağlanmalıdır.

Performans ödevleri verilirken  aynı sınıfın tüm öğrencilerilerine  aynı konuyla alakalı konularverilmemelidir. Aynı şekilde öğrencilere verilecek olan bu konular,  daha sağlıklı sonuçlar elde etmek adına, aynı zamanda da verilmemelidir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: