İller Arası Yer Değiştirme Takvimi 2013

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan öğretmenlerin isteğe veya zorunlu çalışma yümlülüğüne bağlı olarak gerçekleştirecekleri 2013 iller arası yer değiştirme işlemlerini, 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

2013 Yılı İller Arası Yer Değiştirme Takvimi

18 – 24 Temmuz 2013 tarihleri arasında başvuru kabülü ve onay süreci olarak,

26 Temmuz 2013 tarihi atamaların yapılması, sonuçların gönderilmesi ve kararnamelerin gönderilmesi olarak,

29 Temmuz 2013 tarihinden geçerli olmak üzere ise tebliğ / tebellüğ ve yeni göreve başlama işlemlerinin tamamlanması planlanmıştır.

Başvurular,  http://mebbis.meb.gov.tr ya da http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: