İlk Türk Gazetesi Hangisidir? Dünyada İlk Çıkan Gazeteler

Dünyada milyonlarca insan hergün gazete okumaktadır. Farklı ülkelerde ve farklı dillerde yayınlanan binlerce farklı gazete bulunmakta ve sayıları giderek artmaktadır.
Peki dünyada ve Türkiyede ilk çıkan gazetenin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu başlıkta yer vereceğimiz konu başlıklarından bazıları ; Osmanlıda ilk çıkan Türk gazeteleri hangileridir? Dünyada ilk çıkan gazate hangisidir? Tanzimat döneminde çıkarılan gazeteler hakkında edindiğimiz kaynaklar doğrultusunda bilgi aktarmaya çalışacağız.

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMANLI’DA İLK GAZETE VE İLK TÜRK GAZETESİ  

Osmanlı döneminde çıkan ilk gazete, 1796 da İstanbul’daki Fransızlara Fransa’daki yaşama dair bilgi vermek maksadıyla Gazette Française de Constantinople adında 15 günde bir yayınlanan gazete çıkarılmıştır. Bunun devamında bir kaç farklı Fransız gazetesi daha çıkarılmış ve Fransız  menfaatlerini ön planda tutan bu gazetelerden bir kısmı kapatılmıştır. Bir kısmı da önemini yitirince kendiliğinden kapanmıştır

 İlk Türk gazetesi, 11- kasım- 1831 de Takvim-i Vekayi haftada bir defa yayınlanmak üzere resmi olarak kurulmuştur.
Dünyada ilk çıkan gazeteler hangileridir?
 İlk haber toplama ve dağıtma gazetesi,  Roma Senatosu’nca milattan önce 59 yılında 2 bin kopya olarak çıkarılıp imparatorluğun değişik yörelerine dağıtılan Acta Diurna’dır. O dönemin fethedilen topraklarıyla ilgili bilgiler, Bölgedeki siyasi gelişmeler ve  toplumsal olayları anlatan bu gazete aynı zamanda Gladyatör dövüşlerinin sonuçlarını gösteriyordu. Bölgedeki okuma yazma bilen Romalılar çevredeki insanalara yüksek sesle bilgileri aktararak halkın da bu bilgilerden istifade etmesi sağlanıyordu.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: