Hasret-zede

Gurbette gönül gün gibi ruhsârına hasret
Buzlar kesilir kor dudağın nârına hasret

Bir bülbül-i şeydâ idi gülzâr-ı cemâle
Gel gör ki bugün hem güle hem hârına hasret

Elbette tabîb eyleyemez derdine derman
Bilmez ki gönül sözleri esrârına hasret

Bin cân ile hep vuslat-ı cânânı umarken
Bak şimdi nasıl aşkını inkârına hasret

Mesken tutamaz Cennet-i Âlâ bile olsa
Âvâre gönül hep Seferî yârine hasret

Aşık Seferi

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: