Dede Korkut Hikayeleri, Masalları, Özeti, Kimdir Öyküleri

Bu başlığımız altında Dede Korkut ile ilgili kaynakları sunmuş buluyoruz.
Öncelikle Dede Korkut’un kişiliği hakkında bilgi verelim.

DEDE KORKUT KİMDİR?
Edindiğimiz kaynaklardan yola çıkarak, Dede Korkut’un hayatı, Dede korkut’un asıl ismi, yaşadığı yılları ve bölgeyi kesin ve net bir şekilde açıklamak mümkün değildir. Bunun dışında , kendisiyle alakalı destanlardan yola çıktığımızda Dede Korkut’un kişiliği  ile alakalı iki temel unsur göze çarpmaktadır.

İlk olarak Dede Korkut’un bilge kişiliği göze çarpmaktadır . Sonrasında ise manevi ( kutsal ) kişiliği göze çarpmaktadır. Ayrıca birçok diğer kaynak bizlere, Dede korkut’un devlet adamı kişiliğinin de olduğunu bildirmektedir.

Başlıca özelliklerinden birisi olarak destanlarda keramet sahibi olduğu biliniyor ve Dede Korkut’un kerametleri nelerdir diye soracak olursanız, işte destanlarda geçen ve bunların başlıcaları ;
Gelecekten haber verme keramati vardır ki bunu geçmiş tecrübelerine dayanarak söylerdi.
Dede Korkutun kişiliği o kadar sağlamdı ki o dönemde bulunan, zengininden yaşlısına her yaşta insan Dede Korkut’un sözüne itimat edip tutarlardı.
Ettiği her duanın kabul olunması gibi bir kerameti de vardır ki bunun için Mukaddime de şöyle geçer ; Ne derse olurdu. Gaipten haber söylerdi. Hak Taala onun gönlüne ilham ederdi.
Dede Korkut Bilge kişiliğine sahip birisi olduğundan Devlet adamlarından tutun sıradan insanlara kadar nasihat verici ve etkili konuşmacı olmuştur.

Dede Korkut’un Soyu Neredir?

Dede Korkut’un soyunun neresi olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte,  Mukaddime adlı eserde Bayat boyundan olduğu söylenmektedir.  Bunun yanı sıra bazı kaynaklar kara hoca’nın oğlu demekte ve diğer kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre de Ebulgazi de Kayı boyundan olduğunu yazmıştır. ve Karmış Han’ın oğlu denmektedir.
Bunun dışında bazı rivayetler  İshak Peygamberin soyundan söyler. Bir başka rivayete göre de hristiyan Aziz Kirkor’dur.

Dede Korkut Hikayelerinden bazıları şöyledir ;
Dirse Han Oğlu Boğaç Han, Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması, Kazan beg oğlu Uraz beg’in tutsak olması, Begel oğlu emren

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: