Ayakta tedavide muayene katılım payı ne kadar ?

1. basamak sağlık hizmetleri sunucuları üzerinden gerçekleştirilen hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Bunun dışında kalan diğer sağlık hizmeti sunucuları üzerinde yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi sebebiyle alınacak olan katılım payı tutarları şu şekilde olacak.

a) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında : 5 (beş) TL

b) Özel sağlık hizmeti sunucularında : 12 (oniki) TL

2.ve 3. basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için hesap edilen katılım payı

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,

b) Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden, tahsil edilir.

Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülmekte olan katılım payı miktarları

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,

b) Diğer kişiler için ayakta hekim ve dişhekimi muayenesi katılım payı sağlık hizmeti sunucusunca, “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı miktarı ise eczanelerce kişilerden tahsil edilecektir.

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin reçete ile eczaneye ilk müracaatında kişilerden alınır.

SUT’un 1.7.1 maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı alınması  gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.

Yukarıda bulunan  genel hükümler saklı kalmak şartıyla;

Birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 (beş) TL’lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: