8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları

Bu sayfamızda, siz değerli öğrenci arkadaşlarımızın Türkçe derslerinde katkı sağlamak amacı ile 8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları paylaşıyoruz.
Bu makalemizde siz öğrencilerimizle  8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarını sunacağız. www.sevgimiz.net ailesi olarak sitemizde, sizlerin tüm derslerin yer aldığı farklı derslerin ve cevapların bulunduğu  konularda yardımcı olmak maksadıyla  ödevler ve kitapların cevapları ve bunların  çözümleri bulunmaktadır. Şimdi hep birlikte 8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları konulu çalışma kitabının cevaplarını inceleyelim.

sayfa 147

bu metnin olumlu yönleri:televizyonun insanları nasıl oyaladığı anlatılıyor

bu metnin olumsuz yönleri:televizyonun sadece olumsuzluklarını söylemesi ve kötülemesi

bu metin bana:………..(kendine göre)

iyi bir televizyon izleyicisi:televizyona kendini fazla kaptırmaz

metinden aldığım mesaj:televizyonun aile ilişkilerine zarar vermesi

 

9. etkinlik

7 yaş ve üzeri

13 yaş ve üzeri

18 yaş ve üzeri

şiddet ve korku

olumsuz örnek

genel izleyici kitlesi

 

10. etkinlik

a)1. cümlede

b)3. cümlede

c)5. cümlede

d)2. cümlede ‘dönmeye’ ve 4. cümlede ‘yapan’

 

11.etkinlik

1.tek yüklemli

2.birden çok yüklemli

3. bağlacı olan ve birden çok yüklemli

4.birden çok yüklemli

5.tek yüklemli

6.bağlacı olan ve birden çok yüklemli

7.birden çok yüklemli

8.tek yüklemli

9.bağlacı olan ve birden çok yüklemli

10.tek yüklemli

 

sayfa 150

1:cumhuriyet

2:anadolu-ağ

3: otobüs

4:gurbet

5:medeniyet

6:refah-tren

7:Atatürk

——————————

Hödümküsü=görgüsüz

Otoriter=dsiplinli

Zırtaboz=ilginç

Düet=Karşılıklı şarkı söleme

Allem edip kallem etmek = ne yapıp elde etmek

Takım taklavat=her şeyi tam eksiksiz

İkram etmek=ısmarlamak, buyurmak

Tabansızlık etmek = düşünmeden yapmak

irtifa ferasetinizin tahtel sıfırında kalmış bir bikesi mağdur = Yüksek anlayış durumu sıfıra düşmüş Zavallı

 

KİŞİLİK METNİ

1.ETKİNLİK:

hödükümsü:kaba,görgüsüz

otoriter:sözü dinlenen

iştigal etmek:meşgul olmak,uğraşmak

zırtaboz:utanmaz,saygısız,pata vatsız

düet:iki kişi tarafından karşılıklı söylenen söz ya da şarkı

allem edip kallem edip:istediğini elde etmek için her türlü kurnazlığa başvurmak

takım taklavat:araç gereçlerin tümü

ikram emek:gelen konuklara bir şeyler sunmak

tabansızlık etmek:saygısızlık etmek

irtifa ferasetinizin tahtel sıfırında kalmış bir bikesi mağdur:haksız yere gözden düşen insan

 

3etkinlik:

1.cümle:yüklem=gelecek=fiil

2.cümle:yüklem=bakıyor=fiil

3.cümle:yüklem=var=isim

4.cümle:yüklem=çalışmalısınız= fiil

5.cümle:yüklem=güzel değil=isim

6.cümle:yüklem=gibiydi=isim

7.cümle:yüklem=budur=isim

8.cümle :yüklem=söylemiş=fiil

9.cümle:yüklem=gel=fiil

10.cümle:yüklem=kazanmaktı=isi m

11.cümle:yüklem=gi****m=fiil

12.cümle:yüklem=değişir=fiil

13.cümle:yüklem=yorgun ve sessizdik=isim

14.cümle:yüklem=güzel yılllardı=isim

 

cümleler:

var :örnekte vermiş.

güzel değil:aldığı elbise hiç güzel değil.

gibiydi:biraz üzgün gibiydi.

budur:aradığım kitap budur.

yorgun ve sessizdik:hepimiz yorgun ve sessizdik.

güzel yıllardı:geçirdiğimiz yıllar ne güzel yıllardı.

 

 

4.etkinlik:

 

bahçede boş boş geziniyor=şimdiki zaman 3.tekil şahıs

bana doğru gelirken sert bir tavırla baktı=görülen geçmiş zaman 3.tekil şahıs

sabaha kadar uyumamış=duyulan geçmiş zaman 3.tekil şahıs

sen bu akşam eve gelmemelisin=gereklilik kipi 2.tekil şahıs

yarın size geleceğim=gelecek zaman 1.tekil şahıs

her akşam bize gelirler=geniş zaman 3.çoğul şahıs

akşam bize gel=emir kipi 2.tekil şahıs

yarın sinemaya gidelim=istek kipi 1.çoğul şahıs

1.ÜNİTE TKİNLİKLRİ

Geçmiş Zaman şiirleri etkinlikleri

1.etkinlik ;

doğru

doğru

doğru

doğru

 

yanlış

 

yanlış

 

yanlış

 

doğru

 

doğru

 

2.etkinlik

 

A:

birinci şiirde yeşillik bir ortamı andırıyor.2.şiirde ise vatanımızın milletimizin eski zamanlarda bu toprakları nasıl kazandığını anlatıyor

 

B:

 

birinci şiirin konusu : şairin küçüklüğü,2.şiirin konusu ise vatan uğruna yapılan şeylerdir.

 

3.etkinlik ;

Kendiniz hakkında kendiniz yazıcaksınız.

4.etkinlik ;

a: kuş beni çoban sanmış

ve daha bu çocuk demiş dizilerinin altını çizin b bölümünede şiirin akışını hızlandırır yazın.

 

5.etkinlik ;

şiirin anahtar kelimeleri ; kıvrak ,vadiler,delişmen,çocuk,çocukluk,çocukluğa duyulan özlem,oyun çocuğu

b bölümnede bu anahtar kelimeleri kullanarak bir kompoziyon yani deneme yazıcaksınız kendinize göre .

6.etkinlilk ;

 

1.resim; hüseyin on dakikadir koşuyor

 

2.resim; hüseyin okula koşarak gidiyor

 

3.resim; hüseyin koşan çocukların peşine takıldı

 

4.resim; hüseyine koşmak çok iyi gelmedi

 

5.resim; hüseyinin arkadaşları koştuğunu bilmiyor

 

6.resim; hüseyin koşunca çok yoruldu

 

B. bölümü ;

 

yazılmış olan cümlelerin başına ; sıraladığım gibi yazın

 

1.cümle

 

6.cümle

 

3.cümle

 

2.cümle

 

7.etkinlik ;

 

1.kutucukta  aldatıp,konup,uçup,bakmadan kelimelerini yuvarlak içine alınız.

 

2.kutucukta düşünce,oturmak,binmek kelimelerini yuvarlak içine alınız

 

deyimimizde  ZAMAN KAZANMAK ‘TIR

Türkçe 8. Sınıf Çalışma Kitabı Kız Kalesi Etkinliği Cevapları
Sayfa 10
1. Etkinlik: Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını yazarak birer cümlede kullanınız.
Kelimeler                                                                       Cümleler
Yurt: Vatan                                                 Vatan uğruna 13 şehit verdik.
Kıyı: Liman                                                   Limana gemiler yanaşıyor.
Fikir: Düşünce                                              Düşünce gücümüz yüksek olmalı.
Misafir: Konuk                                              Bugün Sivas’tan konuklarımız var.
Vakit: Zaman                                               Zaman su gibi akıyor.
Kâhin: Düşünür                                            Düşünürler dediği gibi; aşkın gelişi aklın gidişidir.
Nesil: Kuşak                                                 Bizden sonraki kuşak çok şanslı.

Sayfa 11
2. Etkinlik: Cümlelerdeki boşlukları metne göre doldurunuz. Daha sonra bu cümlelerin anlamlarından amaç ve sonuç ifadeleri çıkarınız.

Bey kızını kâhine götürür. Çünkü geleceği hakkında bilgi edinmek ister.
Amacı: Bilgi edinmek istemesi
Sonucu: Kızının 19 yaşında öleceğini öğrenmesi.

Bey denizin ortasına kale yapılmasına karar verir. Çünkü kızını kurtarmak ister.
Amacı: Denizin ortasına bir kale yaptırıp kızını kurtarmak.
Sonucu: Kızını kurtarmak için bir kale yaptırır.

Yıllar sonra kalede eğlence düzenlenir. Çünkü kızı 19 yaşına girmiştir.
Amacı: Bir eğlence düzenlemek.
Sonucu: Kızın üzüm sepetinden çıkan yılanın sokması nediyle ölümü.

3. Etkinlik: a. Metinde düşüncenin yönünü değiştiren ifadelerin geçtiği cümleleri bulup yazınız.
Kahin kızın 19 yaşında öleceğini söyler.
Denizin ortasına bir kale yaptıracaktır.
Bu eğlenceye davet edilen bir köylü kadın da hediye olmak üzere bağındaki nefis üzümleri ir sepet dolusu getirir.
b. Bu ifadelerin metnin akışında nasıl değişiklik yaptığını yazınız.
Kahini götürünce bir kale yaptırmaya karar verir. 19 yaşına gelince bir eğlence düzenlenir. Köylü kadın gelince sepetin içinde yılanda gelir. Ve kızı yılan sokmasıyla zehirlenip ölür.

Sayfa 12
4. Etkinlik: Metinde geçen olayları kronolojik sıraya göre kendi cümlelerinizle ifade ediniz.
Beyin bir kızı olması, kâhine götürmesi, kızın öleceğini öğrenmesi, kızını kurtarmak için denizin ortasına bir kale yaptırmaya karar vermesi, eğlence düzenlenmesi, köylünün bir sepet götürmesi ve yılanın kızı sokması.

5. Etkinlik: Okudğunuz bu efsaneyi dinlediğiniz efsane ile karşılaştırınız.
Benzer yönleri: Yok.
Farklı yönleri: Leyla ile Mecnun’un birbirlerine aşık olması ve Mecnun’un çöllere düşmesi, kızın hastalanıp ölmesi ve Mecnun’un da dua edip diğer dünyada Leyla ile buluşması.

Sayfa 13

6. Etkinlik: Okuduğunuz efsaneyi kahramanların karşılılı diyaloğu şeklinde yazınız.
Baba: Ey kâhin söyle bana kızımın geleceği ne?
Kâhin: Senin kızın çok güzel bir kız olaca3k ama kaderi öyle olmayacak 19 yaşında bir yılan sokup onu öldürecek.
Baba: Ey işçiler denize öyle bir kale yapınki insandan başka kimse giremesin.
İşçiler: Baş üstüne.
Kız: Baba ben 19 yaşıma giriyorum ve bir eğlence düzenlenmesini istiyorum.
Baba: Muhafızlar! Yarın akşam bir eğlence düzenleyin ve herkese duyurun.
Köylü: Al kızım. Bal gibi üzüm doya doya ye.
Kız: Teşekkür ederim.

Sayfa 14
7. Etkinlik: a. Aşağıdaki kelimelerde boş bırakılan yerlere ünlüler getirerek anlamılı keilmeler oluşturunuz.
I. Grup:
Başlar, yaşamaz ve taşlayacak
II. Grup:
Başlayarak, yaşamak ve taşlayan
III. Grup:
Baş, yaş, taş

b. Yukarıdaki gruplardan bir varlığın ismi olan kelimelere “İ”, hareket bildiren kelimelerin yanına “F” koyunuz ve bunları alağıya yazınız.
1. Grup F, 2. Grup F,  3. Grup İ

c. Hangi gruptaki kelimeler açıkta kaldı?
Kalmadı.

ç. İkinci gruptaki kelimeleri kullanarak birer cümle kurunuz.
Öğretmenliği 1998’de başladı 2030’da bitti.
Hayatta yaşama sevinci ile yaşamak lazım.
Sanatçıyı protesto edip taşlayan kişiler tutuklandı.
Sayfa 15
8. Etkinlik. Altı çizilen kelimeleri ilgili kutucuklara yazınız.
Yıldız, kalan, tanınan, olduğu, Padişah, dönüştürülmesine, yarısına, bilinen, Osmanlı, geçmesiyle, gidilmiş, bulunduğu, kuruluşundan, TBMM, katılan, müze-saray, bahçede, lojman, olarak, kullanılan, Dönemi, kuran, geliştiren, çalışmalarını, sürdürdükleri

İsim: Yıldız, Osmanlı, TBMM, Osmanlı, Padişah, müze-saray, lojman Dönemi, bahçede, yarısına
Fiil: Sürdürdükleri, olarak, kuruluşundan, bulunduğu, olduğu,
Fiilmisi: Kalan, tanınan, dönüştürülmesi, bilinen, geçmesiyle, gidilmiş, katılan, kullanılan, geliştiren, çalışmalarını,

8.sınıf türkçe çalışma kitabı tav yayınları

 

sayfa 19,21,22 cevapları

 

sayfa 19 8. etkinlik

 

İSİMLER ÇEKİMLİ FİİLLER FİİLİMSİLER

-ekmek -verdi -atılan

-yiyecek -başladı -barınarak

-eleştirmeciler -kırdı -parlamaya

-yakaladı -dilenmeye

-paylaşamıyor -dolaşarak

-başlayan

 

sayfa 21 2.etkinlik

 

kelime grupları Sözlük anlamı

 

Mektep okul

zevce erkeklerin nikahlandığı kadın eş.

mutaassıp bağnaz

mamafih bununla birlikte durum böyleyken

addetmek saymak

teselli acı bir olayı unutturmaya çalışma acısını hafifletme

ehemmiyet önem

muntazam düzgün,düzenli,derli toplu

müsvedde yazı taslağı, karalama

sual soru

ahali bir yerde toplanan kalabalık halk

muhakkak doğluğu gerçekliği kesin olarak bilinen

mahcup etmek utandırmak

ihtimam özen,özenme,dikkatli davranma

musallat bir kimse veya bir şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen

 

sayfa 22 3. etkinlik

 

Yüreğine ateş düşmek: büyük bir acı ve üzüntünün etkisi altına girmek

Cümlem:evinin yandığını görünce yüreğine ateş düştü

 

Kıyametleri koparmak: Aşırı derecede bağırıp çağırmak aşırı gürültüye tartışmaya yol açmak

Cümlem: kitaplarını kaybedince evde kıyametleri kopardı

 

küçük düşmek: rezil olmak

cümlem: kardeşi arkadaşlarının içinde küçük düşürmü.

 

Bir teşekkür yeter

 

 

sayfa 19 8. etkinlik cevabını tekrar yazıyorum

İSİMLER

-ekmek

-yiyecek

-eleştirmeciler

ÇEKİMLİ FİİLER

-verdi

-başladı

-kırdı

-yakaladı

-paylaşamıyor

FİİLİMSİLER

-Atılan

-barınarak

-parlamaya

-dilenmeye

-dolaşarak

-başlayan

PASİFİK YAYINLARI
Yetim kalan ağaçlar konusu

1.etkinlik

1)velhasılı 4.cümleye

2)nesil 2.cümleye

3)bilhasssa 1.cümleye

4)usul 3.cümleye

Benim sadık yarim kara topraktır şifre

2.etkinlik

Yazılar doğrudur.

Cümleler,

Öksüz kalan bir çocuğu bu kadar dışlamayın.

Yetimin hakkını kim verecek ?

3.etkinlik

Yaşadığımız zamanda en kuytu köşedeki güzellikleri hiç görmemişiz.

Yardımcı fikirler

Her zaman doğal yaşam mutluluk kaynağıdır.

Yaşamın değerini bilemeyenler o hazineyi aslında suya atarlar.

Ağaçları sadece süs olarak görmek ona hakaret etmektir.

Her zaman yediğimiz meyvenin bitkinin sırrını sadece ağaç olarak nitelendirmek her zaman doğru olmayabilir.

Metnin konusu:

Yazarın bahsettiği kişi büyük bir zenginliğin içindedir ama onun bu zenginliğini kimse görmemektedir.

4.etkinlik

 

n

ö

ö

n

n

ö

n

5.etkinlik

Yazarın bahsettiği kişi her gün ağaçlarını budar onlara bir insan gibi bakarmış. Oysa ki yakınlarını meyve zamanı gelince toplamak için çağırdığında kimse gelmezmiş.O kişi de kendi tek başına meyveleri toplarmış.Bu nedenle emeğinin karşılığını almadığını düşünüyormuş.

sayfa 19

6.etkinlik

Dediklerimi çizgiyle belirtin.

bir çok

hiçkimse

birarada

herbiri

kitap evi

ilk bahar

bir çoğu

hiç bir

yanlız

kirbit

çifçi

yardımetmek

seve bilmek

kayıp olmak

şemşiye

birgün

öğünç

herşey

deyişmek

herhangibir

hergün

birşey

7.etkinlik

madığını

ünce

mak

duğu yerek

e e

a a

yan

ince

ıı.

Bugün rahatsızlandığı için sinemaya gidemedik.

O sabah gördüğüm çiçek en güzel çiçekti.

Kımıldamayınca o da ısara etmedi.

İyileşen kuş yükseklerde uçuyor.

 

Bu gece televizyonda gösterilecek filmi ben daha önce gördüm.

8.etkinlik

Öğretmen öğrencilerine düzenli çalışmalarının gerektiğini söyledi.

Arkadaşıma yaz tatilinde ne yapacağımı bilmediğimi söyledim.

Öğrenciler bu güzel kitapların kimin olduğunu sordular.

Bir atasözümüz güneşin balçıkla sıvanmadığını söyler.

9.etkinlik

S Z V R M K yuvarlak içine alın ve söz vermek deyimi oluşacak.

değişmek ve kaybolmak

1.

mahalli

alim

deha

beşeri

vazife

şuur

hususi

filozof

2.Bizim evde mahalli seçimlere benzer bir seçim uygulanır.

Onun arkadaşı o üniversitenin alimiymiş.

Bana büyük bir deha olduğunu söyledi.

Coğrafyanın bir terimi de beşeri faktörlerdir.

Vazifesini bana vermek istediğini söyledi.

Şuuru kapalı olduğu için hayla yoğun bakımdaydı.

Hususi bir otomobil almak istiyor.

Ne yazık ki filozof olamadı.

2.etkinlik

Galileo fizik

Pasteur tıp

Harezmi matematik

Euclide geometri

İbni sina astronomi tp

Descartes felsefe

Spinoza felsefe

Koch biyoloji

3.Matem çanı burada ölümün simgesi olarak belirlenmiş ve kendine hayran olmanın bir ölüm gibi ağır bir sonuçla sonuçlanacağını söylemiş.

Yani yaptıkları eserler ileride herekse örnek olabileceğini söylemiş.

4.etkinlik

1.Yaşamının sonu kadar kendine ağır bir hitapta bulunmaktır.

2.Okula gelemediğinden bana kitabı vermedi.

Bize gelmediğinden ders çalışamadık.

Sinemaya gittiğimizden dolayı annem bana harçlık vermedi.

5.etkinlik

d

d

y

y

y

d

Makale yazmak için daima bir yazıya uygun yazı yazmamız gerekir.

6.

Bence uyuyor çünkü burada yapılan eserlerin ileride göz önünde bulunmayacağını söylüyor.

2.Uyumludur çünkü değişmek ve kaybolmak yine dediğim gibi ileride anımsanmayacağını söylüyor.

3.Kaybolan yaşam

Onların da eserleri var

Filozof yaşamlar

7.etkinlik

2.x

3.x

5.x

6.x

7.x

Her hangi bir bilim adamını araştırın.

Kendinizle ilgili bilgi verin

10.etkinlik

pencere-de pencere-miz pencere-y-miş

gülme-yi gülme-miz gülmesi-y-miş

ev-den ev-in ev-miş

gezme-yi gezme-miz gez-se

gülüş-te gülüş-leri gülüş-tün

kalem-i kalem-leri kalem-se

bakış-tan bakış-ımız bakış-tır

masa-ya masa-ları masa-y-sa

11.etkinlik

fiil

isim

sıfat fiil

isim fiil

isim

fiil

fiil

isim

isim

seyfi baba

1.etkinlik

esef ettim 1.ye

zira 1.ye

kasvet 2.ye

namerde 2.ye

lastik 1.ye

yakamoz 2.ye

çarpı konulacak

II.

Ona bakan çocuğa haşyetle bakıyordu.

Bizim evin bu odasıda yarı kadim için ayrılmıştı.

Şayak elbiselerini eskiciye verdiMilletin ortasında maskara oldu.

Annesi ona büyüdüğünü söyleyerek ,’senin elin artık ekmek tutar’ dedi.

Bana yaptığı tavırlar canıma tak etti.

Kebenin yanına oturur önümde biraz çekirdek alırdım.

Sabahın köründe kalkarsa böyle uyku taharrisi yaparsın.

Ebedi olarak bize gelmeyeceğini bildirdi.

Tavırlarından hamiyet seziyorum

Bu kutu mühürlü olduğu için açılamaz.

Abayı giyer ve ateşin yanında otururdu.[/COLOR]

2.etkinlik

 

Mısralardan oluşmuştur.

Ses de de

Fenerim yüzerim

Serim-düğüm-çözüm bölümleri vardır

Fabl

3.etkinlik

Seyfi baba’nın hasta olmasıdır. Bu hastalığı duyunca hemen yanına giden Osman’ın hikâyesidir.

Ana fikri

Hastalık ve fakirlik utanılacak bir şey değildir .

Yardımcı fikirler

Yardımseverlik

Dostluk

Dayanışma

Hastalıktan korunma

4.etkinlik

 

Olay

Seyfi baba’nın fakirlik yüzünden para kazanmaya çalışması ve hasta olmasıdır

Yer

Seyfi babanın evidir

Seyfi baba

Komşu kadın

Mehmet ağa

Osman

5.etkinlik

Hangi cümlede kurum,kuruluş…………….. ……(5.cümle)

Bu sene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine üye olduk.

Hangi cümlede kitap,dergi………………. …….(4.cümle)

Hafta sonu Posta gazetesi okurum.

Hangi cümlede belirli bir tarih bildiren………….(1.cümle)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk’ün armağınıdır.

Hangi cümlede dini bayram…………………… ..(6.cümle)

Bu sene Kurban Bayramı 9 gün tatil olacakmış.

Hangi cümlede özel isimlerden……………….. …(3.cümle)

Onun Antep fıstığına da doyum olmaz.

Hangi cümlede tarih,olay……………….. ………(2.cümle)

Bu önemli olay sonrasında Yakın Çağa geçmiş bulunduk.

6.etkinlik

-ınca zaman

 

-ince zaman

-er -mez zaman

-ip durum

-tiğimde zaman

-madan durum

-ken zaman

-dikçe durum

-ince zaman

7.etkinlik

Hatırında kalan günlerin geçmiş güzelliği kalmış.

Kalkan kişi erkenden yol alır.

Hikayeleri senin yazman bence çok güzel.

Dün pazarda tanıdık yüzleri gördüm.

Sabaha karşı açmış çiçekler.

Yaptığınız gözlük görünmezleri gösteriyordu.

Çuvala eskiyen eşyalarımızı doldurduk.

Tema sonu değerlendirme

1.

Tabloda vurgulanan şey insanın isterse o kalbi içerden açabileceği yani isterse cevap verebileceği bir yapısının olmasıdır.Bu manayı anlamayan sanat eleştirmeni Hant’a bu soruyu sorarak kapı kolunun neyin simgelediğini anlamıştır.

2.Tabloda bir filozof var ve vurduğu kapı insan kalbini simgeliyor. Kapının kolu çizilmemiştir çünkü insan isterse o kapıyı içerden kendisi açar.

3.Filozofun vurduğu kapı ile anlatılmıştır.

Herhangi bir konuşma bölümünde

5.c

6.d

7.-esi

-ir -mez

-mayı

-mak

8.a.durum

b.neden

durum

zaman

9.a)onun babası özne postacıymış yüklem

b)ahmet usta özne söyledi yüklem

c)onlar gizli özne baktılar yüklem

ç)kitapları özne bağlamış yüklem

10.a)özlem

b)korku

c)öfke

ç)acıma

11.a)Ahmet’in

b)1299’da

c)9.30’da

YÜRÜYELİM ARKADAŞLAR

1.etkinlik

1)Ruh haletiuyuş ya da düşünüş….

2)Minnetle yad etmek: Yapılan iyiliği hatırlayarak anmak.

3)Sulh: Barış.

4)Antant: Antlaşma.

5)Mülhem Olmak: Esinlenmek.

6)muvaffak Olmak: Başarmak.

7)İhtisas: Akademi üyesi.

8)ihya etmek: çok iyi duruma,mutluluğa…

2.etkinlik

Dağ başını duman almış marşı tüm gençlerin dilinde olmuş olup Atatürk için büyük bir önemi vardır dahası Atatürk bu marşın hatıralarını festivalde anlattı.

3.etkinlik

1)halkçılık

2)milliyetçilik

3)milliyetçilik

4)laiklik

5)inkılapçı

6)milliyetçi

7)halkçı

sayfa44

4.etkinlik

Atatürk’ü- Savaşı’ndan- İzmit’e -Nutuk’u -Atatürk’ü -1938’de -09.05’te- Tdk’yi -1932’de -Salih(Bozok)’e -Amasya’ya -Salih

II)1,3,7

2,8

—-

4,8,10

1,6,7

3,4,8,9

5

Türkçe 8. Sınıf Çalışma Kitabı 120-125-126-127-128-129-130-132-134 Cevapları

120
7.Etkinlik
Arkadaşım,Türkçe kitabını bana verdi = Türkçe kitabının altını çizin

Görevliler Eşyaları Odaya Taşıdı = Taşıdı ‘ nın altını çizin

Müdür ve Yardımcıları Odayı Gezdi = Gezdi ‘ nin altını çizin

Babam Dün Araba Aldı = Araba nın altını çizin

Bakkaldan Ekmem Aldım = Ekmeğin altını çizin

Valilik Okulumuzu Boyadı = Okulumuz un altını çizin

Bugün Kütüphanede Serkan’ı Göremedim = Serkan ‘ ın altını çizin

Kardeşim Dün Bardak Kırdı = Bardakğın Altını Çİzin

Ders notlarımı arkadaşıma verdim = Ders Notları

İnsanlar Eğlenmeyi Sever = Eğlenmeyi

125
I.Bölüm

ağla – = ağlat = onu
evlen – = evlendir = kızını
otur – = oturt = bebeği
düş – = düşür = vazoyu
azal – = azalt = sesi

II.Bölüm Cümleler

Çocuğu güldürdü

Kızını Evlendirdi

Bebeği Kucağına Oturttu

Vazoyu O Düşürdü

Sesini Azalt

126
Metinde Geçen Kişiler == Yazar ve Yazarın Arkadaşı , arkadaşının çocuğu

Metinde Geçen Hayvanlar == Pirana . Kedi , Balıklar , Köpek , Yılan

Özellikler ( Kişilerin ) == Çocuklar Yaramaz ,, Yazar Anlayışlı ve Saf ,, Arkadaş Umursamaz

Özellikler ( Hayvan ) == Pirana Saldırgan ,, Yılan Korkutucu ,, Köpek Haylaz

Hoşunuza Giden Durumlar == Yazarın Ayı Postundan Korkması

” ” Sözler == Yapamadım Kusura Bakmayın

127
Cümbür Cemaat == Hep Beraber
Tüyleri Ürpermek == Korkmak
Semiz = Besinli
Kendinden Geçmek = Dalmak , Bayılacak Duruma Gelmek
Kasılmak == Gerilmek
Başına Devlet Kuşu Knmak == Şanslı olmak
Köşeyi Dönmek = emek sarfetmeden zengin olmak
Zevkten Dört Köşe Olmak == Yaptığı işten memnun kalmak ( Lüten Saçma Sapan Bişe Anlamayın )
Dizlerinin Bağı Çözülmek == Ayakta Duramıyacak Halde Olmak
Tezehürat == Sesli Bir Şekilde Slogan Atıp Desteklemek
Tedavi Etmek == İyileştirmek
Mesul == sorumlu
Kevgir == Süzgeç , Elek
Sedir == Divan

128
Evlenmek = İzdivaç Yapmak
Ziyaret = Görüşme
Mutlu = Şen
ayakkabı = Pabuç
Tebrik Etme = Kutlamak
Yıl = Sene
Mahcubuyet = Utangaçlık

geri X ileri
uslu X yaramaz
Nazik X kaba
Islak X kuru
Kalkmak X Oturmak
Uyumak X Uyanmak
İyi X Kötü

129
1.Grup = Sedir Yuvarlak içine alın
2.Grup = Kumaş yuvarlak içine alın
3.Grup = Yalı yuvarlak içine alın
4.Grup = Şömine yuvarlak içine alın

II)Cümleler

1.Yorgunluktan SEDIRE uzandı
2.Ali ince KUMASTAN kendine kazak yaptı
3.Biz YALI ya taşınacağız
4.ŞÖMINE nin ışığı her yeri aydınlatıyor

130
Anafikir = Hayvan sevgimizi çevremizdeki kişilere karşı abartmamamız

Yardımcı Fikirler ;;;

*Köpeğin terliği getirmesi
*Yastık yerine kedinin kuyruğu çekilmesi
*Adamın ayı postundan korkması
*İlk kez bir ziyarete gitmesi
*Yusuf’un Yılanını duyunca Kanguru gibi zıplaması

132

7.ETKINLIK

I)Onun Nasıl Olduğunu Göstermek İçin
II)Kafasına Kuş Yapmıştı
III)Yastığı Çekiyim Derken Yanlışlıkla Kediyi Çekmiş

134

10.ETKINLIK

1.____Zeytinleri___ NE? (X)
2.____Ben___ KİM? (X)
3.____Tatlı Anıları___ NE? (X)
4.___Biz___ KİM? (X)
5.___Ben___ KİM? (X)

İlgili Kelimeler :

8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları tav yayınları. 8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları bisiklet yayınları,
8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları enderun, 8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları fatih yayınları. 8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları oğuz hocam,
8. Sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ödev vakti,
8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları,
8. sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları enderun matbaacılık

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum için soruyu cevaplayiniz: